OZNAM

 

Riaditeľstvo ZŠ Bartošovce na základe usmernenia RÚVZ v Bardejove 

a so súhlasom zriaďovateľa

prerušuje prezenčný výchovno–vzdelávací proces pre žiakov ZŠ Bartošovce

od 12.10.2020 (pondelok) do 23.10.2020 (piatok)

a prechádza na dištančné vzdelávanie z dôvodu podozrenia na COVID-19.

Dôrazne odporúčame, aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali

návštevám hromadných podujatí, miest s veľkým počtom ľudí. Je potrebné

minimalizovať osobné kontakty.

O ďalších zmenách a postupoch Vás budeme včas informovať. Žiadame Vás

o sledovanie aktuálneho diania, webovej a facebookovej stránky našej školy na ktorej

budeme potrebné informácie aktualizovať. Žiadame rodičov pri dištančnom vzdelávaní

o spoluprácu s triednymi učiteľkami.

Mgr. Jana Lazurová

riaditeľka školy

 

!!! Dôležité informácie !!!

 
 
 
 
 
 

 Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riaditeľstvo ZŠ Bartošovce oznamuje rodičom a žiakom, že riaditeľka
školy po odporúčaní RÚVZ v Bardejove, odbor epidemiológie a odbor
hygieny detí, rozhodla o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu
v dňoch 17.02.2020 (pondelok) až 21.02.2020 (piatok) z dôvodu
zvýšenia počtu akútnych respiračných ochorení žiakov. Vyučovanie bude
pokračovať od pondelka 24.02.2020.

Novinky

FOTOGALÉRIA

29.08.2019 13:02

Sú zdieľané fotky za školský rok 2018/2019

Pozrite si fotogalériu

—————

Prázdniny

03.07.2018 13:34

Milí žiaci, prajeme Vám krásne prežitie letných prázdnin. Oddýchnite si, zažite mnoho zážitkov a hlavne nech sa všetci spolu stretneme  v septembri :-)

—————

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

21.01.2015 17:00

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 21.1.2015 o 17.00 hod v základnej škole v Bartošovciach.

—————

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

09.09.2014 16:30

Srdečne pozývame rodičov na rodičovské združenie do priestorov základnej školy. Účasť rodičov je nutná, nakoľko sa budete oboznámení o priebehu vyučovanie, organizácii školského roka a školských akcii.

—————

Rodičovské združenie

22.01.2014 17:00

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční v budove ZŠ.

—————

VIANOČNÁ BESIEDKA

22.12.2013 14:00

Srdečne Vás pozývame sa Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční v sále kultúrneho domu v Bartošovciach. Vystúpia deti z MŠ a ZŠ Bartošovce.

—————

ŠKOLA VOLÁ :-) !!!!

02.09.2013 08:30

Milí žiaci, tešíme sa na Vás 2.9.2013 o 8,30 hod v budove ŽŠ Bartošovce. Slávnostne otvoríme školský rok 2013/2014. Vaše pani učiteľky :-)

—————

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2012/2013

28.06.2013 08:30

Hurá prázdniny :-)))))))))

—————

ZBER PAPIERA

10.05.2013 13:30

Dnes v našej obci prebehne zber papiera :-) kto má nepotrebný papier nech ho zbalí a vyloží pred brány svojho domu. Žiaci ho pozbierajú. Pomôžete tak dobrej veci :-) Krásny deň :-)

—————

STRETNUTIE RODIČOV

02.05.2013 17:00

Riaditeľka ZŠ v Bartošovciach srdenčé pozýva rodičov detí na stretnutie, ktoré sa uskutoční 2.5.2013 o 17:00 hod v priestoroch školy.

—————

Všetky články

—————