OZNÁMENIE

 

Riaditeľstvo ZŠ v Bartošovciach týmto oznamuje rodičom budúcich

prvákov, že slávnostný zápis všetkých detí do školy pre školský rok

2022/2023 sa uskutoční 13.4.2022 o 13,30 hod. v  budove základnej

školy. Do 1.ročníka budú zapísané deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016.

K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča.

Prosím v deň zápisu, aby dieťa prišlo v sprievode jedného zákonného

zástupcu. Rúško povinné a priniesť si vlastné pero.

 

V Bartošovciach 1.4.2022 

Mgr. Jana Lazurová

riaditeľka školy

 

 

 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-28-februara-2022/

 

vyhlásenie o bezpríznakovosti 25.02.2022.docx (25366)

 

Oznámenie o výnimke z karantény 25.02.2022.docx (22990)

 
 
   

samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf (1409111)

 
 

 

 

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovaťlekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riaditeľstvo ZŠ Bartošovce oznamuje rodičom a žiakom, že riaditeľka
školy po odporúčaní RÚVZ v Bardejove, odbor epidemiológie a odbor
hygieny detí, rozhodla o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu
v dňoch 17.02.2020 (pondelok) až 21.02.2020 (piatok) z dôvodu
zvýšenia počtu akútnych respiračných ochorení žiakov. Vyučovanie bude
pokračovať od pondelka 24.02.2020.